“Gensidig forventning – at vi værner om hinandens værdier”

En effektiv præventiv indsats mod stress gavner både virksomhed og medarbejder

Skabes gennem:

Gevinsten ved personlig og bevidst udvikling

En sidegevinst for virksomheden er en positiv bundlinje

En dag sammen med Peer Mathiesen er nok til at skabe en begejstret medarbejder.

Slut med stress og for mange unødvendige sygedage.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Søbakken 26 - 6000 Kolding - Mobil 30 71 80 88 - peer@peermathiesen.dk