Elitesportsudøver

peer_mathiesen_lyst_til_livet_elitesportTidligere elitesportsudøver, bl.a. bruttolandsholdet i dansk militær 5-kamp, divisionsspiller i fodbold
i Haderslev FK, Aabenraa BK og Esbjerg FB. Kendetegnende for alle sportsgrene er at præstere
som hold, individuel vilje, tilpasning, kommunikation under pres, attitude, organisering, bevidst om
tanke og handling og en stor fokus og koncentration på opgaven. Sidst men ikke mindst team-identitet,
at nå et fælles defineret mål! Nuværende er jeg aktiv inden for løb, fitness og er spillende fodboldtræner for
et oldboys hold på 11 sæson.

Jægerkorpset

peer_mathiesen_lyst_til_livet_jaegerkorpsetJægerkorpset: 2×6 ugers selvudviklingskursus efterfulgt af 1-uges jæger-aspirant
prøve. Stiller store krav til den fysiske og mentale styrke som udfordres dagligt
under pres. Kræver maximal udholdenhed, lederegenskaber, loyalitet, ærlighed,
disciplin, selvstændighed, struktur, organisering og at kunne indordne sig i gruppen.
Alle er lige meget værd! Her er der såmænd plads til bløde værdier som omsorg
og medfølelse. Ingen bliver ladt i stikken.

Salgschef og Agent

peer_mathiesen_lyst_til_livet_salgschef_indland_udlandJeg har stor erfaring inden for salg i ind- og udland, bl.a. som salgschef og sidenhen som Agent for Scandic Carports i Nordtyskland. Her var jeg bevidst om vigtigheden af en struktureret arbejdsdag, hvor det var nødvendigt at præstere for at være på toppen. Kundens forventning er at møde en engageret og begejstret personlighed
når de skal købe mine produkter. Selvopholdelsesdriften styres af motivation, trivsel og en mulighed for at få tilbudt kurser
i personlig udvikling! Nye værktøjer til at præstere under pres, skabe sit eget værdisæt, være nysgerrig og stille positive krav.

Underviser

peer_mathiesen_lyst_til_livet_underviserAt informere og undervise har jeg en naturlig tilgang til! Dét, som man elsker og giver energi, behersker man med begejstring! At udvikle mennesker, se dem møde op til undervisning, og observere en positiv forandring 7 timer senere er dét, som jeg bringer med til næste undervisning. Udfordringen ligger i, at jeg får alle kursister motiveret til at deltage aktivt i undervisningen og bruger ekstra opmærksomhed til personer som ikke er nærværende. Her bruger jeg min udviklede intuition, retter henvendelse til personen og i samme ombæring bruger jeg personen i en sjov case. I det hele taget er min undervisning præget af humor, nærvær, tryghed, indlevelse og lethed.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Søbakken 26 - 6000 Kolding - Mobil 30 71 80 88 - peer@peermathiesen.dk