“At jeg rammer præcis er det samme som, at sige
at du manøvrerer sikkert i mål”

Intuitiv business – rådgivning

En business-rådgivning afvikles som en effektiv, dybt seriøs 1 : 1 secance. Jeg anvender med stor ansvarsfølelse min udviklede intuition og et intenst nærvær i sessionen, som munder ud i nogle kvalificerede råd og anbefalinger.

Det er ikke nødvendigt at du forbereder dig til rådgivningen, bare du er nærværende og nysgerrig. Der vil blive lejlighed til at du stiller spørgsmål undervejs.

Du vil straks mærke en følelse af lethed og en behagelig atmosfære som gør dig positiv modtagelig over for de informationer som jeg formidler videre til dig.

Kort fortalt informerer jeg om vigtige nøgleord som vil virke genkendelige for dig og jeg vil få en accept!

Jeg vil nu gå dybere ind og beskrive den nuværende situation i virksomheden, hvilke muligheder har virksomheden, hvilke muligheder har virksomheden for succes og hvordan ser fremtiden ud?

Du vil få konstuktive værktøjer og en tidsplan, som du kan anvende kreativt!

Jeg har selvfølgelig tavshedspligt. Etik og moral er essentielle nøgleord i mit daglige arbejde.

Mange har prøvet det og
er blevet særdeles positivt overrasket
– har du råd til at lade være?

Hvilken forskel tror du,
at mere begejstring og glæde
kan gøre i din hverdag?

HAR DU SPØRGSMÅL?

Søbakken 26 - 6000 Kolding - Mobil 30 71 80 88 - peer@peermathiesen.dk