“Gensidig forventning – at vi værner om hinandens værdier”

“Medarbejders behov for positiv udvikling – identitetsfølelse med virksomheden”

“En leder som udstråler resonans og egenvilje
– kan skabe et perfekt arbejdsmiljø”

“Search, continue and pick out
– enslydende for mange ansættelsessamtaler”

“At jeg rammer præcis er det samme som at sige
– du manøvrerer sikkert i mål”

Kurser

Stress

En effektiv præventiv indsats mod stress gavner både virksomhed og medarbejder

Udvikling medarbejdere

1-dags kursus – Bevidst udvikling
af virksomhedens medarbejdere

Udvikling ledere

Intuitiv udviklingskursus for virksomhedens ledere

Ansættelses- samtale

Ansættelsessamtaler – intuitiv udvælgelse af match

Business rådgivning

Intuitiv business – rådgivning

Mine kompetencer

Mine unikke og tillærte evner tilgodeser jeres medarbejdere, når det gælder personlig udvikling. Og hele mennesker skaber gode arbejdspladser. Erfaringen har jeg tilegnet mig igennem mit daglige arbejde i ind-og udland igennem fire årtier. Det er denne erfaring som jeres virksomhed nu får gavn og glæde af. Mit kendskab til mennesker i forskellige lag er unikt, hvilket giver mig en stor fordel og den nødvendige erfaring for at undervise alle slags personligheder på et højt niveau. Min tilgang til rådgivning og medarbejderudvikling er præget af en stor indlevelsesevne, inspirerende fremtoning og et intenst nærvær. Mine uddannelser indenfor det fysiske, mentale og intuitive gør, at jeg er i fuldendt balance med mig selv. Denne viden vil jeg nu give videre til jeres virksomhed og samtlige medarbejdere. Jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse med at finde det produkt, som kan udvikle jeres medarbejdere.

Business-clairvoyance fremfor traditionel business-coaching

Min kompagnon og jeg overtog vores virksomhed MSC Translation i okto-ber 2015. Inden overtagelsen havde vi brugt mange timer på udvikling af forretningsplan samt møder med bl.a. advokat, revisor og de tidligere ejere. Vi var godt rustede og overta-gelsen var fuldstændig gnidningsløs. Fra starten og til i dag har vi været meget driftsorienterede og ikke haft det store overskud til at fokusere på markedsføring. Mødet med Peer var et wake-up call.Vi ved, at vi har et godt produktog at vi differentierer os fra mange andre i vores branche. Vores kunde-portefølje udvides bare ikke, hvis vi er de eneste der ved det! Peer har fået os til at arbejde med udvikling af vores salgsmateriale og vores synlighed indtil videre i form af nyt logo og designlinie. Han foreslog endda hvilke farver vi skulle bringe i spil. Stor var overbevisningen, da jeg efter seancen kunne vise Peer det udkast til logo, som vi havde haft liggende i skuffen et stykke tid – det var fuldstændig i tråd med hans an-befalinger, endda med nøjagtigt de farver han havde nævnt!
Vi har fået andre meget konkrete værktøjer til udvikling af vores for-retningsplan, som Peer råt for usø-det kaldte ’gammeldags’ og ’stagne-ret’. Han har givet os en tidsplan at arbejde efter. Desuden rådgav han om vores ansvarsfordeling og hvor-dan vi med fordel kunne ændre lidt herved og dermed supplere hinan-den endnu bedre end vi allerede gør. Peer havde ingen chance for at vide, hvordan vi arbejder, da det ikke står beskrevet nogen steder og han ikke i forvejen havde kendskab til vores virksomhed. Grunden til at vi vælger at samarbejde med en business-clairvoyant fremfor en traditionel businesscoach er, at rådgivningen er mere individuel. Den baseres ikke på en coachs mere eller mindre foretrukne traditionelle teorier men udeluk-kende på en metafysisk individuali-seret afdækning af lige præcis vores virksomhed og vores udviklingsmu-ligheder. En fordel er desuden, at vi ikke behøver bruge kostbar tid på at forberede en masse til mødet med Peer. Det virker som om, han ved det hele i forvejen.
Foreløbig har jeg kun haft én business-seance med Peer – det er bestemt ikke den sidste! Seancerne er præget af stor indlevelsesevne og gensidig tillid. Man føler sig meget tryg i Peers selskab og mærker at han og hans guide vil én det aller-bedste. Seancerne er lærerige og til tider morsomme, som f.eks. da hverken Peer eller jeg kendte betyd-ningen af et ord, der kom frem, og hvor vi måtte konsultere en frem-medordbog for at få en forklaring. Pludselig gav mange ting mening.

Hanne Lebech

Partner, MSC Translation

Klarhed over situationen

Efter en hård periode i forbindelse med min fars død, stod jeg og skulle tage beslutning omkring generations- skifte i hans firma.
Jeg havde længe været meget i tvivl om, hvordan jeg skulle gribe det hele an – både for at få det til at gå op i en højere enhed med min egen virksomhed, men også for at holde styr på de følelsesmæssige ting, der  nu engang kommer i sådan en sitation  med overtagelse af familievirksomhed.
Peer tog alle mine mange tanker under kærlig behandling og kom med mange forslag til, hvordan jeg kom videre i min sorgproces. Han gjorde op med alle de forventnin-ger der lå i luften og gav råd om, hvordan virksomheden ville kunne udformes. Han kom sågar med helt konkrete informationer om hvilke veje jeg skulle gå og hvilke personer, jeg skulle kontakte for at få business op at køre.
Peer giver i samspil med sin guide mange værktøjer, som man kan bygge direkte videre på. Det kan være helt skræmmende så konkret viden han kan komme med, som ingen kunne vide på forhånd. Han kommer helt ind på de områder,  som ligger til baggrund for de  udfordringer virksomheden har.
Virksomhedsrådgivning er meget personlig og Peers rolige gemyt og nærvær gør, at man føler sig i trygge hænder. Kan varmt anbefales!

Dorthe

Kornerupdesign

HAR DU SPØRGSMÅL?

Søbakken 26 - 6000 Kolding - Mobil 30 71 80 88 - peer@peermathiesen.dk